Skip to content

Author: Uroš Dovžan Perović 🇫🇮

Free day

First time I can sleep a little bit longer: D. First we watched a little bit TV and just rest. After that we need to go to the store becouse

The thing i liked best

Hello! Today I will talk about things that I liked the most. It was the last day before we will go back to Slovenia. I thought it will be very

Dogodivščina ki mi je bila najbolj ušeč

Živjo! Danes bom govoril o stvari katera mi je bila najbolj všeč. To je bil zadnji dan pred odhodom nazaj v Slovenijo. Mislil sem da bo zelo dolgočasen saj nismo

Worst day

Today I will talk about the worst day that ever happened to me here. So I will not write much on this day, because I think it is uninteresting. This

Najslabši dan

Danes bom govoril o najslabšem dnevu ki se mi je zgodil. Tako da ne bom veliko napisal v tem dnevu, saj se mi zdi nezanimivo. Zjutraj sem vstal že zelo

What have i learned

Today I will write what I have learned on this mobility abroad. In my opinion I learned the most how to speak English. That was the main reason why I

Kaj sem se naučil

Danes bom pisal kaj sem se naučil na tej mobilnosti v tujini. Po mojem mnenju sem se najbolj naučil govoriti angleško. To je bil glavni razlog da sem se sploh

Life here and life in Slovenia, life abroad

Hello! Today I will talk about life here and life in Ljubljana. In general comparisons and observations. First what I noticed here is that house here are different than in

Življenje v Ljubljani in življenje v Mikkeliju – primerjava

Živjo! Danes bom govoril o Življenju tukaj in življenju v Ljubljani. V glavnem primerjave in opažanja. Prvo kaj sem opazil tukaj je to da hiše tukaj drugačne kot v Ljubljani.

City Mikkeli

City of Mikkeli is quite a small town in Finland. It has about 7,000 inhabitants. When we got there, it seemed that the city is so big and city have

Mesto Mikkeli

Mesto Mikkeli je dokaj majhno mesto na Finskem. Ima okoli 7.000 prebivalcev. Ko smo prišli prvi dan tja se je zdelo da je mesto kar veliko, snega je bilo tudi

Different people, different life

Hello! Today I will talk about the people here in Finland and about life in general here. Here I have spent the whole week and I noticed some things. The